Telefoonnummer

+32 486 29 00 92

Email

[email protected]

Opening Hours

Op afspraak

Mensen met diabetes die zijn opgenomen in een zorgtraject diabetes type2 (dit is een ondertekende overeenkomst tussen patiënt, huisarts en endocrinoloog met betrekking tot de opvolging van hun diabetes) hebben recht op specifieke tegemoetkomingen voor voedingsadvies én diabeteseducatie.

Als u voldoet aan de voorwaarden die het zorgtraject stelt, heeft u per kalenderjaar recht op :

* 2 consultaties van 30 minuten voedingsadvies die grotendeels worden terugbetaald via uw mutualiteit. Voor het kalenderjaar 2021 bedraagt uw remgeld €5.22, of slechts €2.08 als u geniet van verhoogde tegemoetkoming.

* 5 gratis consultaties van 30 minuten diabeteseducatie. U dient ze wel aan de diëtist-diabeteseducator te betalen, maar ze worden u volledig terugbetaald door de mutualiteit.

Waarom zou u nog aarzelen om eens te komen praten over eender wat verband houdt met uw diabetes zodat uw inzicht en uw levenskwaliteit verbetert ?