Telefoonnummer

+32 486 29 00 92

Email

[email protected]

Opening Hours

Op afspraak

Voor mensen in het beginstadium van diabetes type 2, die nog niet voldoen aan de voorwaarden om opgenomen te worden in het zorgtraject diabetes,  is het ZORGMODEL “opvolging van een patiënt met type 2 diabetes” in voege.  Dit zorgmodel dient door uw huisarts te worden opgestart (lees : geattesteerd bij het RIZIV) en dient jaarlijks te worden vernieuwd.  Het wordt ook wel VOORTRAJECT Diabetes genoemd.

Uw arts kan u dan een voorschrift bezorgen voor “voedingsadvies in het kader van zorgmodel “opvolging van een patiënt met type 2 diabetes”

Op basis daarvan krijgt u, per kalenderjaar, 2 dieetconsultaties van 30 minuten grotendeels terugbetaald via uw mutualiteit. Voor het jaar 2021, bedraagt het remgeld dat u zelf betaalt € 5.22 per 30 minuten. Rechthebbenden met voorkeurregeling betalen slechts € 2.08 remgeld per 30 minuten.

Extra : Diabetici, tussen 15 en 69 jaar oud, die zeer zwaarlijving zijn (vastgesteld door een BMI > 30) en/of een hoge bloeddruk (arteriële hypertensie) hebben, hebben recht op 4 extra dieetconsultaties per jaar.

Om hiervan te genieten, komt u bij me langs met een voorschrift van de huisarts met vermelding : “voedingsadvies in het kader van zorgmodel opvolging van een patiënt met type 2 diabetes”.  U brengt best de resultaten van uw laatste bloedanalyses mee, zodat ik u de best passende begeleiding kan bieden.

De bedoeling is om u inzicht te bezorgen in de voedingsstoffen (maar ook andere factoren) die een invloed hebben op de ontwikkeling van uw diabetes en uw bloedsuikerspiegel.  Op die manier leer ik u om zelf de beste keuzes te maken voor uw levensstijl en voedingspatroon.  De focus ligt vooral op wat u wél best eet of doet.