Diabetespas-Zorgmodel

De diabetespas kan sinds 01/02/16 niet meer aangevraagd worden.  Vanaf die datum is het zorgmodel “opvolging van een patiënt met type 2 diabetes” in voege.  Er is echter een overgangsmaatregel : mensen die reeds een diabetespas hebben van voor 01/02/2016, kunnen die blijven gebruiken tot 31/12/2017. Om na die datum te kunnen blijven genieten van de voordelen diëtiek en podologie, wordt best voor eind 2017 het nieuwe zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2” aangevraagd.  Dit kan via uw huisarts voorgeschreven worden, maar dient jaarlijks te worden vernieuwd.

Jaarlijks worden 2 consultaties van 30 minuten grotendeels terugbetaald via uw mutualiteit. Voor het jaar 2019, bedraagt het remgeld dat u zelf betaalt € 5.07 per 30 minuten. Rechthebbenden met voorkeurregeling betalen slechts € 2.02 remgeld per 30 minuten.

Om hiervan te genieten, komt u bij me langs met een voorschrift van de huisarts met vermelding : voedingsadvies in het kader van zorgmodel “opvolging van een patiënt met type 2 diabetes”.  U brengt best de resultaten van uw laatste bloedanalyses mee, zodat ik u de best passende begeleiding kan bieden.