Diabetespas

De diabetespas kan sinds 01/02/16 niet meer aangevraagd worden.  Vanaf die datum is het zorgmodel “opvolging van een patiënt met type 2 diabetes” in voege.  Er is echter een overgangsmaatregel : mensen die reeds een diabetespas hebben van voor 01/02/2016, kunnen die blijven gebruiken tot 31/12/2017. Om na die datum te kunnen blijven genieten van de voordelen diëtiek en podologie, wordt best voor eind 2017 het nieuwe zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2” aangevraagd.  Dit kan via uw huisarts voorgeschreven worden, maar dient jaarlijks te worden vernieuwd.